Program Partnerski

ZAPROŚ DWÓCH SWOICH ZNAJOMYCH ABY ZAPISALI SIĘ NA KURS PODSTAWOWY W AUTO KING a będziesz miał/a możliwość skorzystania z promocji i otrzymania 1 godziny jazdy za 1 zł…

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO O NAZWIE „1 GODZINA JAZDY ZA 1 zł.”

§1
Program promocji prowadzony jest pod nazwą „1 GODZINA JAZDY ZA 1 zł” („Program Partnerski”).

§2
Organizatorem Programu jest P.H.U. AUTO KING PIOTR ZIELNIEWSKI z siedzibą w Chełmży (87-140) przy ul. Chełmińskiej 34B,
posiadający NIP: 8791073056, posiadający numer statystyczny REGON 871267154 (zwanej dalej „Organizatorem”).

§3
Promocyjny Program Partnerski dotyczy osób biorących udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym w zakresie uzyskania prawa jazdy kat. B w P.H.U. AUTO KING zwanych dalej (“Osobami Polecającymi”).

§4
Program Partnerski prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Program Partnerski stanowi możliwość otrzymania przez Osobę Polecającą usługi P.H.U. AUTO KING promocyjnej 1 godziny jazdy pojazdem przystosowanym do nauki jazdy pod nadzorem instruktora trasą uwzględniającą dojazd z siedziby i powrót do siedziby P.H.U. AUTO KING za 1 zł przy spełnieniu warunków w §6.

§6
WARUNKI UZYSKANIA 1 GODZINY JAZDY ZA 1 zł.
Osoba Polecająca aby uzyskać prawo do skorzystania z promocji “1 godziny jazdy za 1 zł.
1. Poleci usługę w zakresie Szkolenia Podstawowego przez  P.H.U. AUTO KING  posługując wygenerowanym kodem z systemu AUTO KING;
2. Przynajmniej 2 osoby ze znajomych Osoby Polecającej zapiszą się na Szkolenie Podstawowe w P.H.U. AUTO KING;
3. Znajomi Osoby Polecającej zapisując się na Szkolenie Podstawowe podali poprawny KOD Osoby Polecającej z systemu AUTO KING;
4. Znajomi Osoby Polecającej, którzy zapisali się na Szkolenie Podstawowe opłacili przynajmniej pierwszą ratę za szkolenie w wysokości 600 zł.
5. Przy spełnieniu warunków w pkt.2 każda kolejna polecona osoba ze z znajomych Osoby Polecającej, która spełni warunki w pkt. 3, 4 będzie dodatkową możliwością uzyskania kolejnych 30 min jazdy za dodatkową opłatą 0,50 zł;
6. Znajomi Osoby Polecającej mogą zapisać się przez Internet przez stronę https://auto-king.pl/zapis-online/ wpisując KOD Osoby Polecającej lub mogą wykorzystać zeskanowany obraz KODU QR Osoby Polecającej, który automatycznie wpisuje do systemu KOD osoby polecającej;
7. Znajomi Osoby Polecającej mogą zapisać się w biurze P.H.U. AUTO KING podając 12-to literowo-cyfrowy KOD Osoby Polecającej bez podawania danych osobowych Osoby Polecającej;

§7
P.H.U. AUTO KING wystawi pokwitowanie, dowód wpłaty dla Osoby Polecającej umożliwiające skorzystanie z promocji “1 godziny jazdy za 1 zł.

§8
P.H.U. AUTO KING zastrzega, że maksymalny czas jednej jazdy jednego dnia w ramach promocji “1 godziny jazdy za 1 zł.” nie może przekraczać trzech godzin. Jeżeli Osoba Polecająca posiada więcej promocyjnych godzin jazdy, może wykorzystać je w innych terminach.

§9
P.H.U. AUTO KING dopuszcza możliwość połączenia przez osobę polecającą godzin jazdy ze szkolenia podstawowego z uzyskanymi godzinami jazdy w ramach promocji “1 godziny jazdy za 1 zł. z uwzględnieniem §8.

§10
P.H.U. AUTO KING generuje z systemu indywidualne KODY osobom polecającym i udostępnia nieodpłatnie. Wygenerowany KOD jest jedynym niepowtarzalnym dla jednej osoby. Osoba Polecająca w przypadku zagubienia może bezpłatnie uzyskać duplikat.
Osoby nieposiadające KODU osoby polecającej a zamierzające skorzystać z promocji “1 godziny jazdy za 1 zł.” proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty w biurze P.H.U. AUTO KING w celu wygenerowania dla nich KODU umożliwiającego skorzystanie z promocji.

§11
P.H.U. AUTO KING informuje, że promocja “1 godzina jazdy za 1 zł.” jest jedną z form nagradzania dla osób polecających nasze usługi.