NOWY KURS

 

 

 •  24.07.2024 godz. 17.00 Spotkanie organizacyjne.
  – podczas spotkania będzie obecny lekarz, który na miejscu w naszym ośrodku przeprowadzi badania niezbędne aby rozpocząć szkolenie w zakresie uzyskania prawa jazdy.
  – lekarz wyda orzeczenie lekarskie o przeprowadzonym badaniu, które jest jednym z wymaganych dokumentów.
  – lekarz z tytułu przeprowadzenia badania pobiera opłatę w wysokości 150 zł.
  – udzielimy wszystkich niezbędnych informacji o wyrobieniu tzw. dokumentu PKK.
  – jeśli nie możesz być na spotkaniu organizacyjnym to istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu badania lekarskiego, zapraszamy do kontaktu.
  – kurs składa się z dwóch etapów szkolenia.
  1. Zajęcia z części teoretycznej (na sali wykładowej)
  2. Zajęcia z części praktycznej (Kierowanie pojazdem przystosowanym do nauki jazdy pod nadzorem instruktora)
  pierwsze zajęcia z części teoretycznej odbędą się w dniu 01.08.2024 (CZWARTEK) od godz. 17.00
  – harmonogram kolejnych zajęć teoretycznych ustalony zostanie na pierwszych zajęciach w obecności całej grupy osób i zostanie opublikowany na stronie internetowej w zakładce KURS BIEŻĄCY

Czym jest dokument PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.

Wizyta w urzędzie

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, w pierwszej kolejności musi zgłosić się do wydziału komunikacji ze względu na miejsce swojego zamieszkania i tam przedstawić wniosek wraz z załącznikami by uzyskać tzw. numer PKK. Uzyskanie takiego numeru pozwoli na szkolenie i zdawanie egzaminu na terenie całego kraju.

Nie jest możliwe załatwienie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie.

Niezbędne dokumenty do uzyskania numeru PKK

Dokumenty jakie są wymagane przy wizycie w wydziale komunikacji, w celu uzyskania numeru PKK:

wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

dowód osobisty (dla potwierdzenia tożsamości),

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców),

jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy  i okularów z ciemnymi szkłami,

pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, B lub T),

ponadto gdy jest to wymagane:

– pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom.

Możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę, np. matkę lub małżonka – bez żadnych opłat, natomiast osoby niespokrewnione mają obowiązek wnieść opłatę w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce złożenia numeru PKK

UWAGA

   Pandemia COVID-19 może być powodem, że w Urzędzie nie zostanie wygenerowany i przekazany numer PKK w dniu złożenia wniosku. Może zostać podany przypuszczalny termin realizacji oraz zostać przesłany na adres wnioskodawcy drogą pocztową lub elektroniczną.