KURS BIEŻĄCY
(od dnia 02.06.2022 czwartek)

  •  ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
    HARMONOGRAM ZAJĘĆ
  • 02.06.2022 godz. 17.00
  • 07.06.2022 godz. 17.00
  • 10.06.2022 godz. 17.00 RATOWNIK
  • 14.06.2022 godz. 17.00
  • 16.06.2022 godz. 17.00
  • 21.06.2022 godz. 17.00
  • Terminy kolejnych zajęć zostaną ustalone w obecności całej grupy osób oraz opublikowane na stronie internetowej.