Egzamin Pojazdem AUTO KING

Spełniając prośby i oczekiwania naszych kursantów dostosowaliśmy nasze pojazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w taki sposób aby mogły być wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu państwowego w WORD.

Przepisy precyzują jakie warunki muszą być spełnione aby pojazd ośrodka szkolenia kierowców mógł zostać dopuszczony do przeprowadzenia egzaminu państwowego.

Warunki zostały spełnione i WORD w Toruniu dopuszcza możliwość aby na życzenie osób egzaminowanych, które odbywały szkolenie w naszym ośrodku, ich egzamin państwowy mógł być przeprowadzony z wykorzystaniem pojazdu AUTO KING.

Formalności / opłaty

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu państwowego z wykorzystaniem pojazdu ośrodka szkolenia powinna:

  1. Mieć umówiony termin egzaminu państwowego w WORD wraz z opłatą ustawową za ten egzamin (222 zł. UWAGA opłata za egzamin w WORD nie ulega zmianie w przypadku wykorzystania pojazdu OSK do egzaminu)
  2. Zgłosić do AUTO KING chęć przystąpienia do egzaminu z wykorzystaniem pojazdu naszego ośrodka oraz wnieść opłatę zgodną z cennikiem.
  3. Wypełnić wniosek do WORD z podaniem daty i godziny egzaminu oraz podaniem danych pojazdu do przeprowadzenia egzaminu.
  4. Osoba egzaminowana może także wypełnić wniosek do WORD o udział instruktora prowadzącego w egzaminie państwowym po uzgodnieniu tego ze swoim instruktorem prowadzącym.

Wnioski można wypełnić w biurze naszego ośrodka i zostaną one przesłane drogą elektroniczną do WORD.

TYM JEŹDZISZ TYM ZDAJESZ
Oferta podstawienia pojazdu AUTO KING na egzamin państwowy

Przedstawiamy szczegóły naszej oferty przystąpienia do egzaminu z wykorzystaniem pojazdu naszego ośrodka.

  • pojazd zostanie podstawiony na egzamin państwowy osoby zainteresowanej ofertą nie później niż 30 min przed planowanym jego rozpoczęciem;
  • około 30 min oczekiwania na egzamin (w tym czasie pracownicy techniczni w WORD instalują nośnik pamięci do nagrania przebiegu egzaminu);
  • 40-60 min czas przeprowadzenia egzaminu;
  • możliwe jest po indywidualnym uzgodnieniu wykupienie przed planowanym egzaminem dodatkowej/dodatkowych godzin jazdy pojazdem podstawianym na egzamin za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem;

Opłata przez osobę egzaminowaną za wykorzystanie pojazdu AUTO KING stanowi realizację powyższej oferty i wynosi 100 zł (cena promocyjna)

 

 

 

Formy płatności:
Przelew / Gotówka

Dane do przelewu:

Odbiorca: AUTO KING Piotr Zielniewski

Adres: ul. Chełmińska 34B, 87-140 Chełmża

Nr konta: 30 9484 1017 3600 0201 6393 0001

Tytułem: Opłata za podstawienie pojazdu na egzamin państwowy w WORD, Imię i nazwisko kursanta